Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Vaccinspruta ges i en arm.

Vaccination mot covid-19

Nu kan du som är 60 år eller äldre kan boka tid för vaccinering mot covid-19. Även du som hör till andra grupper under fas 1-3 kan boka tid. Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Region Värmland är en av Värmlands största arbetsgivare. Vi har cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för en livskvalitet i världsklass.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Kvinna tittar på telefon

Nya telefonnummer

Vid telefonkontakt med Region Värmland ska 010-telefonnummer användas. Tidigare telefonnummer är stängda.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vaccinbokning för personer 18-59 år som löper större risk att bli allvarligt sjuka

I dag torsdag öppnas bokning för vaccination mot covid-19 för personer som är 18–59 år och som löper större risk att bli allvarligt sjuk.

Idéburna organisationer får utbildning om barnkonventionen

Under våren deltar idéburna organisationer i en unik utbildning om barnkonventionen. Utbildningen är den första i sitt slag i Sverige och ska ge deltagarna verktyg för att arbeta med och utifrån barnets rättigheter i den egna organisationen.

Regionens resultat i  regeringssatsningen Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Trots ett år av pandemi visar satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

Detta gäller för dig som är under 65 år och fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 endast ska ges till personer som är 65 år eller äldre. Du som är under 65 år och redan fått dos 1 får dos 2 av annat godkänt vaccin. Tid bokas åt dig och meddelas via 1177.se samt brev.

Okej att krama barnbarnen, men med stor försiktighet

Det är okej att krama barnbarnen om man träffas i liten krets och är symtomfri och samtidigt fortsätter hålla avstånd när man rör sig i samhället i övrigt. Det meddelar nu Smittskydd Värmland efter att ha sett över Folkhälsomyndighetens anpassade rekommendationer för vaccinerade.

Plats för utveckling – Kurs i stillbildsfotografering

Vill du lära dig mer om stillbildsfotografering och bildredigering till digitala plattformar eller din portfolio? Vill du lära dig om ljussättning, färghantering och filformat?

Barn och flerspråkighet

Många barn lever i miljöer där det ibland inte finns tillgång till svensktalande kamrater, och inte alltid heller på modersmålet. Här har förskolan, barnhälsovården och biblioteken stor betydelse för utvecklingen av barnens båda språk.

Vägar till språk och läsning

En dag om olika sätt att hitta fram till och använda sitt språk.

Fyra nya teststationer öppnas – i dag är det Hammarös tur

I och med att rekommendationen numera är att man ska provta sig direkt vid symtom såg Region Värmland behovet att öka antalet platser för egenprovtagning...chefläkaren Charlotta Nelsson som är testsamordnare för Region Värmland. Intresset har däremot varit stort för att

Debatt: Viktigt med mer tillgänglig vård

”Kvalitet före kvantitet i psykiatrin” Sverigedemokraterna hävdar att de prioriterar...den samtidigt inte är tillgänglig. Inte minst inom psykiatrin och vård vid psykisk ohälsa är tidiga, smidiga och

Arbetsgivare: Inget problem med ovaccinerade vikarier

Undersköterskan Kajsa Esbjörnssonjobbar på Arvika sjukhus och där används andningsskydd av typen ffp2.

Coronaläget i landet just nu – region för region

Smittan ökar i Sverige och med den antalet inlagda på sjukhus. Vården vittnar om att situationen är ansträngd på många håll.

Nationell telefonlinje startade i Värmland

Nationell telefonlinje startade i Värmland Publicerat idag kl 16.37 Region Värmland startade en regional telefonlinje i april förra