Coronaviruset och covid-19

Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Det du gör spelar roll.

Person tränar hemma. Lapp med texten: Avstå evenemang och aktiviteter!

Följ råd och rekommendationer

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Umgås med få människor.
  • Tvätta händerna.​
  • Stanna hemma om du är sjuk.​
  • Arbeta hemifrån om det går.
  • Undvik kollektivtrafiken och längre resor.
  • Provta dig även vid lindriga symtom som hosta, feber, snuva, ont i halsen och lukt- och smakbortfall.

 

Skärpta nationella råd gäller

Från 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Läs om dina skyldigheter (folkhalsomyndigheten.se).

Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Läs mer på krisinformation.se.

Provtagning och smittspårning

Har du nyligen haft kontakt med en person som har covid-19? Eller har du symtom? Beställ provtagning via webbplatsen 1177.se. Om du är allvarligare sjuk – kontakta sjukvården. 

Läs om provtagning och smittspårning.

Vaccination mot covid-19

Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination.

Boka tid för vaccinering mot covid-19

Stanna hemma

Du ska stanna hemma om du är sjuk. Om du har lämnat ett prov ska du vara hemma tills du fått svar, även om du känner dig symtomfri. Läs mer om hur länge du ska stanna hemma. 

Alla som vistas i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19 anses vara misstänkta fall. De omfattas därmed av förhållningsregler för hushållskontakter.

Om du blir sjuk, tveka inte att söka vård

Ring oss

Har du ett planerat vårdbesök?

Du är välkommen på ditt besök. Har du symtom på coronaviruset vill vi att du hör av dig för att rådgöra.

Vi tar hand om dig på ett tryggt och säkert sätt och gör allt för att ingen ska smittas hos oss. Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Få egenvårdsråd på 1177.se

Besök 1177 Vårdguidens webbplats för egenvårdsråd och hänvisning till telefonkontakt om du är sjuk.

Boka videosamtal

Med Region Värmlands app kan du på Vårdcentralen Värmland träffa läkare och kurator och få medicinska konsultationer via videosamtal.

Läs mer om hur du bokar videosamtal på 1177.se

Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att minska risken för smittspridning har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående.

Läs om begränsat tillträde och besöksförbud.