Frågor och svar om arbetssätt och rutiner i hälso- och sjukvården

Här finns blandade frågor och svar om hur coronaviruset påverkar vårt arbete inom hälso- och sjukvården. Samtliga beslut gäller till 31 augusti.

Provtagning


 

Materiel, klädsel och skyddsutrustning


Gruppbehandlingar, hembesök och distansbesök


 

Förflyttning av patienter och remittering


 

Smittspridning


 

Information, administration och dokumentation


Forskning, utbildning, kurser och studenter


 

Resor, sjuktransporter och servicetrafik