Sjukskrivning och intyg

Under rådande coronapandemi har regeringen och andra myndigheter fattat beslut som påverkar sjukförsäkring, intygsutfärdande och andra närliggande områden. Syftet är att minska smittspridning och underlätta för hälso- och sjukvården och arbetsgivare.

Region Värmland har behov av att ställa om hälso- och sjukvården och har därför förtydligat vilka intyg som ska utfärdas och vilka intyg där utfärdande får avstås under coronapandemin.

Förteckning över vilka intyg som ska skrivas (pdf).

Socialstyrelsens vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg (pdf, Socialstyrelsen.se) 

Förändringarna i regelverket rör i första hand sjukförsäkringen så som:

  • Ersättning för karens
  • Ersättning för sjuklönekostnader
  • Läkarintyg
  • Uppskjuten vård och behandling
  • Ersättning till riskgrupper
  • Vård av barn

Läs mer på respektive myndighets webbplats

För aktuell och detaljerad information hänvisas till Försäkringskassans webbplats (fungerar bäst med Google Chrome) och Arbetsförmedlingens webbplats.

Regler för patienter som är i behov av sjukskrivning och har sin anställning i Norge (nav.no).

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Socialstyrelsen har uppdaterat det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Vanliga frågor och svar