Utökade hembesök

En förstärkning som ska inrättats är utökade hembesök. Det handlar om att kunna möta och behandla patienter i riskgruppen som inte bör röra sig ute i samhället.

Vårdcentralerna ska stödja med hembesök till kommunala särskilda boenden och andra patienter med omfattande kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, där ordinarie kontaktvägar inte kan säkra snabb bedömning. De kan även bistå med provtagning i särskilda fall. 

Bemanning sker inom befintligt vårdcentralsområde och kontakt tas med vårdcentral inför behov av hembesök.

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har beslutat om dessa uppdrag för utökade hembesök i primärvården. 

  • Stödja med hembesök till kommunala särskilda boenden och andra patienter med omfattande kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser där ordinarie kontaktvägar inte kan säkra snabb bedömning.
  • I undantagsfall kunna bistå med provtagning i hemmet av dialyspatienter som utvecklar luftvägssymtom för rätt planering av fortsatt dialyssjukvård.
  • I undantagsfall kunna bistå med provtagning i hemmet av gravida som efter graviditetsvecka 38 + 0 utvecklar luftvägssymtom för att rätt kunna planera stundande förlossningsvård.
  • I undantagsfall som sista utväg kunna bistå med provtagning, behandling och bedömning av covid-positiva patienter i hemmet som stöd till andra verksamheter i Region Värmland där annan lösning för hantering inte kunnat skapas och där uppskjutande av åtgärd/besök/behandling kan riskera medicinska eller patientsäkerhetsmässiga konsekvenser.
  • Beredskap för att efter senare särskilt beslut i regional särskild sjukvårdsledning kunna agera bedömnings- och prioriteringsresurs för sjukhusvårdbehov och första linjens behandling i hemmet av patienter av alla kategorier där inte transport till sjukhus är uppenbart nödvändig vid första kontakt. 

Region Värmland kommer att föra samtal med taxibolag för att finna lösningar för patienter som inte bör åka kollektivt till exempelvis vårdcentralerna.