Coronatiden i bilder

Luftvägsmottagningstält, covid-iva, hembesök, frakt av skyddsutrustning eller ordna en Inställning ... Här visas ett urval av bilder för att illustrera tiden med coronapandemin.

Hälso- och sjukvård

Akutmottagningstält.

När akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad ställde om sattes ett entrétält upp för att tidigt kunna separera patienter utan och med luftvägssymtom. I tältet gjordes en förbedömning av patienterna och efter den gick patienten hem med egenvårdsråd, hänvisades till en vårdcentral eller togs in på akutmottagningen.

Stort tomt rum.

Luftvägsmottagningen på Sjukhuset i Arvika. Här mötte alla sjukhusets mottagningar, inklusive lab, patienter med luftvägssymtom. I före detta blodtappningens lokaler gjordes undersökningsrum i ordning där berörd mottagning träffade patienten.

Vårdpersonal vid patient i sjukhussäng.

Infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad stängde sin mottagning för att kunna öppna en avdelning för covid-19-patienter. Här vårdades patienter inom olika specialiteter, exempelvis gyn, ortopedi, onkologi.

Sjukhussal med covidpatienter som intensiv vårdas.

Covid-iva inhystes i delar av uppvakningsavdelningens lokaler på Centralsjukhuset i Karlstad. Lokalen valdes med hänsyn till att det skulle vara möjligt att inhysa många patienter och att medarbetarna hade god översyn över lokalen.

Rengör utrustning.

Personalen som arbetade på covid-iva använde skyddsutrusting i form av en friskluftshuva med inbyggd ventilation och visir. Intensivvårdssjuksköterskan Lotta Nilsson rengör sin huva inför arbetet.

Tandoperation.

På tidigare operation öst på Centralsjukhuset i Karlstad tillskapades en luftvägsmottagning för att kunna ta emot patienter med luftvägssymtom som hade planerade besök. Mottagningsbesöken skedde inne på de gamla operationssalarna, varav en gjordes om till tandvårdssal.

Avstämningsmöte.

Under pandemins intensivare fas höll Folkhälsomyndigheten täta distansavstämningar med landets Smittskyddsmyndigheter. För att kunna sitta på coronasäkert avstånd fick en okonventionell möblering göras.

Sjuksköterskor utanför en bil på väg från ett hembesök.

Linda Havenäs och Erika Eriksson arbetar i vanliga fall på Vårdcentralen i Torsby men hjälpte till att bemanna en av regionens hembesöksbilar som började rulla under pandemin.

Tar emot patient i tält.

I Torsby bemannade även läkare entrétältet, där många patienter behandlades färdigt och aldrig behövde komma in på sjukhuset. Här Hassnatt Tassadiq, ST-läkare i allmänmedicin.

Sjuksköterskor i skyddsutrustning pratar i korridor.

Maja Davidsson (till vänster) var nyutexaminerad som sjuksköterska när pandemin drog igång. Arbetet under denna period, på avdelning 64 på Sjukhuset i Torsby, präglades av gemenskap och samhörighet, menar Maja. 

 Hjälper varandra att klä på skyddsutrustning.

De akuta tandvårdsfallen måste tas omhand och i de fall patienten har övre luftvägsymptom krävs maximal skyddsutrustning. För behandlare i folktandvården är munskydd, visir och platsförkläde något man ofta använder. Men under våren utökades mängden skyddsutrustning för medarbetare med helgjour och på käkkirurgen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Tandhygienist gör rent skyddsutrustning.

Eva Pettersson jobbar vanligtvis som tandhygienist på Norrstrandskliniken men tjänstgjorde under försommaren på IVA.

Den 27 december skedde den första covid-19-vaccinationen i Värmland. Lennart Gustafsson på Ruds trygghetsboende var den första värmlänningen som fick sprutan. Det var sjuksköterskan Ingela Lundh som satte den.

En ny enhet skapades för att kunna ta emot tidsbokningar för vaccination mot covid-19 via telefon. Här arbetar cirka 20 personer med att boka in vaccinationer på våra olika vaccinationsmottagningar.

Under februari öppnades portarna för de 12 vaccinationsmottagningarna i länet där vaccination mot covid-19 i den andra fasen ska genomföras. Platserna är valda utifrån möjlighet att ha lokalerna nära så många som möjligt i länet samtidigt som vi kan distribuera vaccinet på ett säkert sätt.

Regional utveckling

Två personer med headset och flera datorskärmar.

Företagen drabbades hårt våren 2020. På knappa två veckor riggade Region Värmland Verksamt Värmlands företagsjour. Syftet var att guida företagen bland alla de nationella och regionala stödåtgärder som presenterades i samband med krisen. Samtalen blev snabbt många. 

Kvinna framför en whiteboard full med post-itlappar.

Avdelningen för regional tillväxt förstärkte sitt regionala samordningsansvar på flera sätt. Bland annat genom nationell påverkan och regionala stödinsatser. Här sammanställer Helene Vogelmann regionala lägesbilder med fokus på näringslivets situation för att bidra till gemensam och samordnad handlingskraft i länet. 

Man vid ett bord med en laptop.

I slutet av april infördes ett tillfälligt stöd för att stötta värmländska småföretagare som kämpar med effekterna av corona. Företagshandläggaren Marko Lasic berättar att de så kallade omställningscheckarna är populära. I början av september hade totalt 6,7 miljoner kronor tilldelats 64 olika företag.

Kollektivtrafik

Två busschaufförer utanför akuten med små bussar.

Alan Omar och Karwan Hussein var två av servicetrafikförarna som ställde upp och körde patienter med luftvägssymtom till och från vårdbesök. Inför starten utbildades servicetrafikförarna och de stöttades också av ambulanssjukvården. "Det bästa med det här uppdraget är att det känns bra att göra något för samhället i dessa tider", säger båda, som anmälde sig som frivilliga.

För att inte utsätta busschaufförerna för smittorisk stängdes framdelen av stadsbussarna i Karlstad och Värmlandstrafiks bussar av. Passagerarna fick stiga på genom mittdörren eller bakre dörren. Samtidigt stängdes ett antal platser längst av för att skydda förarna.

Servicetrafiken fraktade viktig skyddsutrustning till kommuner runt om i länet. Här lastar Therese Österberg sitt fordon.

Den 7 januari 2021 börjar Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken att gälla i hela Sverige. För att uppmärksamma detta delas munskydd ut till resenär på flera platser i Värmland under denna dag. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre och gäller klockan 07–09 samt 16–18 på vardagar.

Med start i mitten av januari började skyddsglas installera vid förarplatsen i Värmlandstrafiks bussar. Ett viktigt steg för att kunna öppna framdörrarna för påstigning igen och därmed kunna hjälpa resenärer med biljettköp och svara på frågor.

Region Värmland erbjuder avgiftsfria resor till vaccinationsmottagningarna med allmän kollektivtrafik (buss och tåg), servicetrafik och för den som är över 65 år och saknar tillgång till kollektivtrafik ersätts även resa med bil.

Kultur och bildning

Foto av en skärm vid inspelningen.

En multistreamad kortversion och försmak på Västanås teateruppsättning Körkarlen av Selma Lagerlöf. Det blev resultatet av den tredje och sista testbädden som skapades inom CUPIDO-projektet för att möta de kulturella utmaningarna som covid-19 ledde till. Testbäddens utmaning var att skapa och streama kulturella evenemang på digitala plattformar (många och samtidigt). Region Värmland och övriga samarbetspartners bidrog till att Västanå totalt haft 40 000 tittare, på midsommardagen och därefter. Se kortversionen på Youtube.

Collage med flera bilder med konst i olika lådor.

Inställd, ställa in, inställningar, instagram...När du inte kan komma till konsten, tar vi konsten till dig, digitalt. Kyrkerud folkhögskolas traditionella vårutställning blev en inställning på webben. Besök installt.com.

Dansare och en koregraf på en stor skärm.

Koreografen Juliette Rahon instruerar Drömsommarjobbets dansare via två länkar från sitt hem i Leipzig. Under en månads tid var de uppkopplade mot varandra sju timmar om dagen och skapade tillsammans ett dansverk för tio unga dansare.

Tillbaka till Tiden med covid-19