Kliniskt utvecklingsprogram

Under ditt första anställningsår i Region Värmland deltar du som är ny sjuksköterska i ett kliniskt utvecklingsprogram, KUP.

Samtal med patient i sjukhussäng.

När du börjar arbeta i RegionVärmland får du introduktion på den nya arbetsplatsen. Introduktionen planerar du tillsammans med din närmaste chef.

Du som är ny sjuksköterska delar under ditt första anställningsår i ett kliniskt utvecklingsprogram, KUP.  Tanken med KUP är att det ska underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och du ska få en bra och trygg start i din nya profession och yrkesidentitet.

Kliniskt utvecklingsprogram är indelat i tre områden

  • Sjuksköterskans profession och att leda omvårdnadsarbetet
  • Färdighetsträning
  • Kvalitet och patientsäkerhet

Föreläsningar kommer att varvas med färdighetsträning på vårt kliniska träningscenter, KTC, reflektionssamtal och handledning i omvårdnad.  

KUP för sjuksköterskor med examen från juni 2020

Kliniskt utvecklingsprogram för sjuksköterskor som tar examen i juni 2020 startar 31 augusti 2020. 
Sista anmälningsdag är 24 augusti.

Anmäl dig här