Länken mellan universitetet och avdelningen

Region Värmland handleder cirka 1 000 studenter från sjuksköterskeprogrammen varje år. Det är en viktig del i rekryteringsarbetet där cirka 40 huvudhandledare, tillsammans med medarbetarna, har en betydelsefull roll.

Victoria Bryske är sjuksköterska och huvudhandledare på avdelning 57. Här hjälper hon Gisela Tunér som studerar till undersköterska och gör sin praktik på avdelningen.

– Min roll är att hjälpa studenterna att koppla de teoretiska kunskaperna de fått med sig från universitetet till praktik hos oss på vårdavdelningen. Mitt mål är att göra praktiken till ett roligt minne, jag vill inspirera dem in i ett roligt yrke, säger Victoria Bryske.

Studenterna är alltid en del av teamet. Från tredje terminen gör de sin praktik på avdelning 57, där patienter med hjärt- och kärlsjukdomar vårdas.

Studenterna behöver också vara rustade för olika lägen i arbetslivet.  

Patientfokuserad handledning innebär att studenten är den som har kontakten med patienten och handledaren finns i bakgrunden. På avdelningen har man löst det så att studenterna knyts till ett av arbetsplatsens team. Det innebär att handledaren för dagen kan skifta, men patientgruppen är densamma och studenten får "sina egna" patienter.
– Studenten ska känna sina patienter bäst och är den som ger förslag på omvårdnadsåtgarder. Vi som medarbetare får ytterligare en resurs i teamet. Ibland när det är extra stressigt på jobbet är det okej att sänka ribban som handledare. Studenterna behöver också vara rustade för olika lägen i arbetet.

Tid för reflektion och fördjupning

En gång i veckan håller Viktoria Bryske och kollegan Helena Gustavsson i handledningsdagar för studenterna.
– Vi avsatter tid för reflektion, ett reflektoriskt och problembaserat förhållningssätt är viktigt för att ta tillvara kunskapen. Vi ska också se till att möta studenten på den nivå den befinner sig för att praktiken ska vara värdefull.

Så tycker studenterna

Resultat av en utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där 1 200 har svarat.

96 % kan rekommendera VFU-platsen till en annan student. 86 % tycker att huvudhandledaren och handledare har god pedagogisk kompetens. 92 % tycker att huvudhandledaren och handledare är skickliga i sin yrkesprofession. 93 % tycker att de fått ett bra bemötande på avdelningen.

Studenter inom Region Värmland på ett år

Under ett år praktiserar cirka 1 700 studenter från olika utbildningsprogram hos oss. Bland annat:

  • Sjuksköterskeprogrammen cirka 1 000 studenter
  • Omvårdnadsprogrammet cirka 300 studenter
  • Läkarprogrammet cirka 80 studenter
  • Medicinsk sekreterare cirka 70 studenter