Kulturella och kreativa näringar

Har du en verksamhet som har kultur och kreativa processer som affärsidé? Då kan du få stöd av oss. Vi arbetar för att kulturella och kreativa näringar ska må bra, utvecklas och växa eftersom det stärker Värmlands tillväxt och attraktionskraft.

Vårt uppdrag är att främja och förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar i länet. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling och nationella- och internationella samarbeten. Vi arbetar även för att utveckla former och strategier för hur samverkan med de fria kulturskaparna kan stärkas.

Hos oss finns särskild kompetens inom dans, film, litteratur, slöjd och bild och form. Hör gärna av dig till någon av våra kontaktpersoner så berättar vi mer.

Kontakt

Litteratur

Ricky Andreis
Projektledare event
010-833 10 52
ricky.andreis@regionvarmland.se

Dans

Håkan Mayer
Dansutvecklare  
010-833 10 75
hakan.mayer@regionvarmland.se

Film

Dahyu Hashimi
Filmutvecklare
010-833 10 79
dahyu.hashimi@regionvarmland.se

Slöjd

Kajsa Stinnerbom
Hemslöjdkonsulent
Telefon: 010-833 10 51
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Bild och form

Marita Axelsson Nordlund
Utvecklare bild och form
010-833 10 72
marita.axelssonnordlund@regionvarmland.se

Tillbaka till Kultur