Kulturutveckling - så här arbetar vi

Open call Konstnärernas kollektivverkstad, Karlstad

Nu startar AiR Värmland (Artists in Residence) ett residens, en vistelse, i samarbete med KKV (Konstnärernas kollektivverkstad, Värmland) och Karlstads kommun. AiR Värmland (Artists in Residence) is hosting a residency, a stay in collaboration with KKV (Konstnärernas kollektivverkstad, Värmland) and Karlstad municipality.

Det högst nyttiga linet

Välkomna till en kväll om linet! Hur kan linolja och linoljefärg användas mer inom skolan? Vilka fördelar har lin som fiber och material? Region Värmland och Örebro läns museum bjuder in slöjdlärare till föreläsning och samtal.

31 kulturskapare får uppdrag Kreativ omstart

Region Värmland utlyste under sommaren en ny omgång uppdrag till fria professionella kulturskapare. Uppdrag Kreativ omstart blir en fortsättning på pandemiårets Kreativ karantän.

Konstnären Anna Linnea Liljenholm kommer att fördjupa sig i Mariebergs historia

Kristinehamns kommun tillsammans med Region Värmland bjuder in konstnären Anna Linnea Liljeholm som residenskonstnär genom projektet AiR Värmland till Kristinehamn oktober till november 2021.