Cupido

Region Värmland är partner i Nordsjöprojektet CUPIDO, där målet är att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn i Nordsjöområdet.

Detta för att stärka ekonomi, konkurrenskraft och social sammanhållning i landsbygdssamhällen. Kultur inom ramen för CUPIDO är aktiviteter så som konst, dans, musik, film samt kulturarv.

Samverkan

Partnerna i CUPIDO kommer från Tyskland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Norge, Danmark och UK. Regionala partners är Region Värmland, Sunne kommun, Rottneros Park Trädgård AB och Länsstyrelsen Värmland. De samverkar genom att utföra olika aktiviteter, dela idéer, erfarenheter och kompetens för att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn. Förhoppningen är att detta kommer att stimulera utvecklingen av nya produkter och företag samt ge kunskap om nya affärsmetoder som kan hjälpa till att utveckla små och medelstora företag.

Projektet löper från 2018 till 2021.

northsearegion.eu/cupido

Interreg North Sea Region - CUPIDO