Spelkultur

Under vintern 2016–2017 genomförde Region Värmland tillsammans med Region Örebro län en förstudie om spelkultur som näring och kulturuttryck.

Gamla schackpjäser på ett bord

Syftet med förstudien var bland annat att öka kunskapen om spelkultur i regionerna och att lägga grunden för ett möjligt större spelkulturprojekt. Totalt medverkade cirka 180 personer på olika sätt under förstudien, både privatpersoner och representanter från offentlig, ideell och privat sektor samt utbildningssektorn.

Rapporten finns att ladda ner här.

Beställ den tryckta versionen av rapporten genom att skicka ett mejl till: kultur@regionvarmland.se. Glöm inte att ange din postadress.

Bidrag

Spelkulturföreningar rekommenderas i första hand att söka Region Värmlands ungdomspengar.

Tillbaka till Kultur