Styrande dokument

Styrande dokument ska säkerställa ett arbetssätt som främjar säkerhet och hög kvalitet. Styrande dokument behövs för att implementera regelverk, politiska beslut samt överenskomna arbetsmetoder.

 

Kontakta oss för fler dokument 

Ovan har vi valt ut några av våra övergripande styrande dokument som rör Region Värmlands verksamhet. För att ta del av fler styrande dokument är du välkommen att kontakta oss på info@regionvarmland.se.