Ekologi, miljö och klimat

Region Värmland driver ett strategiskt internt miljöarbete. Det utgår från miljöplanen för åren 2021-2024.

Miljöplanen omfattar primärt Region Värmlands interna miljöarbete och har fokus på att minska vår organisations miljöpåverkan. Genom att även ställa krav på de aktörer vi samverkar med kan vi aktivt stötta en miljömässigt hållbar utveckling i hela länet.

I Region Värmland definieras den miljömässiga dimensionen:

Den miljömässiga dimensionen fokuserar på vår fysiska miljö. Vi ska skapa ett motståndskraftigt och cirkulärt Värmland med en ansvarsfull användning av naturens resurser, stärkt biologisk mångfald och en region där vi stärker ekosystemen och dess tjänster. Region Värmland behöver minimera regionens klimatavtryck och ansvara för hur och vad vi upphandlar och förbrukar samt hur våra aktiviteter påverkar miljön.

Kontaktinformation

Gustav Green

Miljöstrateg
010-831 42 42
gustav.green@regionvarmland.se

Miranda Fredriksson

Strateg
010-831 40 08
mirandafredriksson@regionvarmland.se

Lina Wahlgren

Hållbarhetsstrateg
010-831 74 19
lina.wahlgren@regionvarmland.se