Regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen, Region Värmlands verkställande organ.

Hand som pekar på en ipad.

Styrelsen förbereder alla frågor som regionfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

I styrelsen sitter 15 ordinarie ledamöter som sammanträder cirka en gång varje månad. Styrelsen har även ett arbetsutskott som behandlar ärenden innan de kommer till styrelsen.

Mötesdagar 2021
26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
22 juni
31 augusti
28 september
19 oktober
30 november

21 december

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för styrelsen finns här.

Regionstyrelsens presidium

Ordförande: Fredrik Larsson (M)
1:e vice ordförande: Ulric Andersson (S)
2:e vice ordförande: Ola Persson (C)