Utlysning av medel för att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap

Nu finns möjlighet för idéburna organisationer inom kultur, studieförbund och området god och jämlik hälsa att ansöka om pengar till projekt med syfte att minska ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap.

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har avsatt 2 000 000 kronor som en utlysning till idéburna organisationer, studieförbund och kulturverksamheter. Syftet med utlysningen är att ge dessa möjlighet att göra hälsofrämjande insatser kopplat till kultur som motverkar ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap oavsett ålder.

Kontakt

Ulf Nordström: ulf.nordstrom@regionvarmland.se
Pia Augustsson: pia.augustsson@regionvarmland.se