Badbidrag

Region Värmland ger bidrag till lokala organisationer i Värmland för badledare.

Bidraget är avsett att underlätta för föreningarna att arrangera bassängträning för alla patientgrupper som är i behov av detta, oberoende av medlemskap. En viss egenavgift rekommenderas.

Organisationerna ska uppfylla kraven som framgår under allmänna villkor förutom kraven på att vara länsövergripande.

Bidrag kan inte ansökas för eller användas till den allmänna verksamheten, detta bidrag söks hos kommunen.

Ansökan om badbidrag ska vara inne senast 15 augusti 2021.