Lönebidrag

Lönebidrag ger länsövergripande organisationer möjlighet att ha lönebidragsanställda på sitt kansli. Dessa är anställda på samma villkor som andra på den reguljära marknaden.

Mycket av föreningsarbetet utförs av ideella krafter men anställda behövs för att det medlemsstödjande arbetet ska fungera. Många organisationer har i samspel med arbetsförmedlingen lyckats skapa bra förhållanden för att personer med nedsatt arbetsförmåga ska komma till sin rätt.

Region Värmland beviljar upp till 10 procent av lönekostnaden och arbetsgivaren ska erhålla lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Rekvirering av beviljat lönebidrag sker kvartalsvis retroaktivt på fastställd blankett. Organisationen är skyldig att meddela förändring under pågående år.