Startbidrag

Bidraget ges till nystartade länsorganisationer inom funktionsrättsområdet. Bidraget ska gå till kostnader i samband med uppstart.

Nystartade föreningar bedöms välvilligt för att ge dessa en chans att komma i gång med sin verksamhet.

Ansökan ska innehålla organisationens stadgar, organisationsnummer, protokoll från bildandet av föreningen, verksamhetsplan samt budget.