Kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå långsiktigt hållbar regional tillväxt. Genom att öka tillgängligheten i länet, både användbarhet och resmöjligheter, förstoras de lokala arbetsmarknadsområdena i regionen.

Kvinna vid buss

I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för strategisk planering av kollektivtrafik. I Värmland är Region Värmland regional kollektivtrafikmyndighet. Detta innebär att regionfullmäktige är högsta beslutande organ och beslutar om principiellt viktiga frågor.

Styrdokument

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet beskriver målen för kollektivtrafikens utveckling i regionen. Läs mer under fliken Regionalt trafikförsörjningsprogram.

I Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län beskrivs ansvarsfördelningen för den regionala kollektivtrafiken i länet. Överenskommelsen är undertecknad av Region Värmland samt länets 16 kommuner. Klicka på nedan länk för att ladda ner överenskommelsen

Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län (pdf, 84kB)

Övriga dokument

Avslutade rapporter