Energikontor Värmland

Via Energikontor Värmland får du vägledning i olika företagsstöd gällande energieffektivisering.

Energikontor Värmland driver flera projekt inom energieffektivisering riktade mot företag och organisationer.

Vi utvecklar och samordnar de värmländska kommunernas energi- och klimatrådgivning på uppdrag av Energimyndigheten.

Att energieffektivisera kan verka komplicerat. Vi ser till att du får den hjälp du behöver via våra samverkansparter – Energimyndigheten, Länsstyrelsen, Energi- och klimatrådgivarna, energikonsulter, med flera.