Sjöfart

Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och flera andra myndigheter gjort flera utredningar av sjöfarten på Göta älv och Vänerstråket. De utgjorde underlag för beslut om nya slussar i Trollhätte kanal i den nationella planen 2018-2029.