Remisser infrastruktur och kommunikationer

Region Värmland är i egenskap av länsplaneupprättare en vanlig remissinstans för utredningar som görs på lokal, regional och nationell nivå. Vi lägger ut aktuella dokument här.