Covid-19 och gränsfrågan

I mars 2020 beslutade den norska regeringen att stänga ner stora delar av det norska samhället för att minimera smittspridningen av covid-19.

Det infördes karantänplikt för inresande, tillfälliga gränskontroller och det avråddes från resor som inte var nödvändiga. Det innebar i praktiken att gränsen mellan Norge och Värmland stängdes. Det värmländska näringslivet har påverkats kraftigt av den stängda gränsenHandel, service och besöksnäring är de branscher som drabbats hårdastUnder 2019 stod norska dagsresenärer för över 5 miljarder av den totala värmländska gränshandelns omsättning och norrmän hade också fler än 411 000 gästnätter i Värmland. 

Den stängda gränsen har även fått arbetsmarknadsrelaterade effekter. Resandet över gränsen är omfattande från båda länderna. Många arbetspendlar till Norge från Värmland och ett flertal norrmän äger fritidshus i de värmländska gränskommunerna. De som har släktband, familjer och sociala relationer på andra sidan gränsen har påverkatmycket av att inte kunna resa på samma sätt som tidigare. 

De senaste månaderna har den norska regeringen genomfört en stegvis öppning av det norska samhället. Varje vecka bedömer Norska Folkehelseinstituttet smittoläget för länder i EU, EES och Schengenområdet som ligger till grund för regeringens beslut om vilka länder och regioner som omfattas av karantänsreglerna. 

Sedan gränsen stängdes första gången har Region Värmland samarbetat med ett antal aktörer och startat upp flera pågående aktiviteter: 

  • Uppstart av en löpande dialog med kommuner, Länsstyrelsen, Grensetjänsten, näringslivsorganisationer med flera. 

  • Rapportering om konsekvenser av den stängda gränsen till företrädare för regering och riksdag. 

  • Kontinuerligt bidra med kunskap om ländernas betydelse för varandra. 

  • Samarbete och insatser för bland andra besöksnäring och gränshandel. 

I övrigt har ett flertal möten genomförts med intressenter och bland annat Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågorsamt en pressträff tillsammans med Länsstyrelsen.