Ungas röster för jämställdhet i Norden

Nu söker vi sex personer 18–30 år från ungdoms- och studentföreningar i Värmland till ett nordiskt samarbetsprojekt för jämställdhet. Ta chansen att tillsammans med engagerade personer från Sverige, Norge och Danmark bidra till en hållbar framtid.

Ungas röster för jämställdhet i Norden är ett tvåårigt projekt som startar mars 2021. Sammanlagt rekryteras 18 deltagare från Sverige, Norge och Danmark – sex deltagare från varje land. Under projektperioden arbetar deltagarna mest i de nationella grupperna men kommer även mötas för gemensamt kunskapsutbyte – preliminärt i Kristiansand i Norge hösten 2021.

Med design thinking och normkritiskt perspektiv som metod kommer grupperna fram till konkreta lösningsförslag kopplade till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Lösningarna baseras på jämställdhetsperspektiv som könsnormer, demokrati, segregerade utbildnings- och karriärval, digitalisering, klimatförändringar och mångfald.

Nordiska ministerrådet finansierar projektet genom NIKK-medel. Region Värmland driver projektet i Sverige. I Danmark är det KVINFO – Danmarks kunskapscenter för kön, jämlikhet och mångfald och i Norge Centrum för jämställdhet i Agder.

Vill du eller någon din organisation delta? 

Region Värmland rekryterar sex deltagare i åldrarna 18–30 som representerar olika ungdoms- och studentorganisationer för att delta i projektet. Ingen formell position i organisationen krävs för att delta. Det kan räcka att personen är engagerad och har en önskan att delta i utvecklingsrelaterade aktiviteter. Viktigast är att deltagaren och organisationen åtar sig projektet under perioden. Det krävs ingen förkunskap i jämställdhet annat än en önskan att engagera sig samt utbyta idéer och egna erfarenheter med de andra deltagarna.  

Vem kan ansöka? 

Vi vill ha en mångfald av deltagare och uppmuntra unga människor i åldrarna 18–30, oavsett utbildning, kön, etnicitet och funktionsvariationer att ansöka om att vara. En av de saker vi betonar i rekryteringsfasen är en mångsidig sammansättning av deltagare. Det finns behov av fler perspektiv om vi ska kunna agera i frågor om jämställdhet, mångfald och klimat. Projektet täcker nödvändiga utgifter vid behov av boende.  

Aktiviteter och åtaganden

  • Uppstartmöte
  • Deltagande i tre regionala workshops våren 2021 (projektdeltagare är även ansvariga för att bjuda in fler personer från samma organisation att delta) 
  • Workshop 1: Jämställdhet och intersektionellt perspektiv 
  • Workshop 2: Utbildning, arbeta med könsperspektiv 
  • Workshop 3: Klimatförändringar och kön 
  • Nordiskt utbyte i Kristiansand, Norge (prel. hösten 2021) 
  • Genomföra seminarium med presentation av resultat för den egna organisationen 
  • Spridning av projekt och resultat i sociala medier 

Kostnader

Projektet täcker utgifter kopplade till aktiviteter till exempel resor och boende. Lön betalas inte ut.

Ansökan

Klicka på länken här nedanför för att komma till ansökningsformuläret. Ansök senast 5 februari 2021.