Nya perspektiv

Kvinna tittar ut över skog

Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, ett samarbete mellan länets kommuner och Region Värmland.

Syntolkning: Tre barn hoppar från brygga

Barnalivet

Vi skapar förutsättningar för att blivande och varande barnfamiljer i Värmland ska känna sig trygga och att, när det finns behov, kunna erbjuda anpassat stöd med utgångspunkt ur barnets perspektiv.

Ungdomar cyklar i park

Ungdomslivet

Vi skapar förutsättningar för att alla ungdomar får en trygg uppväxt samt en skolgång som är inkluderande och främjar deras utveckling, delaktighet och lärande samt en livslång lust att lära.

Barn och vuxen fiskar från brygga.

Vuxenlivet

Vi skapar förutsättningar för att alla kan leva ett hälsosamt liv och vi verkar för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Syntolkning: Äldre par promenerar på gräsmatta

Äldrelivet

Vi skapar förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värmlands län samt ett värdigt slut.