Nya Perspektivs beredningsgrupp

Beredningsgruppen hanterar samverkans- och gränssnittsfrågor på en strategisk nivå mellan kommunerna och regionen.

Särskilt berörda är barn-och utbildning, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso-och sjukvård inklusive tandvård. Beredningsgruppen koordinerar, samordnar och initierar samverkan i länet för ”de vi är till för”. En arena för att tydliggöra samband och konsekvenser för invånarna och/eller annan huvudman då verksamheter planerar förändringar av sin verksamhet eller utbud.

Beredningsgruppen utser, leder, styr och stödjer utmaningarnas arbetsgrupper. Den ger även stöd till kommunerna och regionen i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser och avtal samt följer upp att beslut och överenskommelser på länsnivå genomförs och efterlevs. I förekommande fall utser, leder och stödjer beredningsgruppen arbetsgrupper för nationellt riktade statsbidrag och överenskommelser.

Kontakt

Yvonne Lennemyr, Region Värmland, sammankallande 
E-post: yvonne.lennemyr@regionvarmland.se

Torbjörn Falk, Forshaga kommun.
E-post: torbjorn.falk@forshaga.se

Gunilla Öberg, Karlstad kommun
E-post: gunilla.oberg@karlstad.se

Per-Joel Sewelen, Arvika Kommun
E-post: per-joel.sewelen@arvika.se

Eva-Lotta Lindskog, Kristinehamns kommun
E-post: eva-lotta.lindskog@kristinehamn.se

Ulla Engström, Sunne kommun
E-post: ulla.engstrom@sunne.se

Mia Mossberg, Region Värmland
E-post: mia.mossberg@regionvarmland.se

Anna-Beata Brunzell, Region Värmland.
E-post: annabeata.brunzell@regionvarmland.se

Anna Frödin, Region Värmland
E-post: anna.frodin@regionvarmland.se

Kristin Törnqvist, Region Värmland
E-post: kristin.tornqvist@regionvarmland.se

Minnesanteckningar från sammanträden

Beredningsgruppen minnesanteckningar publiceras efter godkännande vid nästkommande möte.

2021

2020

2019

2018

2017

2016