Samverkansgrupp Ungdomslivet

Samverkansgruppen för utmaningen Ungdomslivet ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommunerna och regionen.

Birgitta Larsson, samordnare
Skoldirektör Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning
Karlstad kommun
birgitta.larsson@karlstad.se

Åsa Wahlén, samordnare
Verksamhetschef, vårdcentralsområde södra Karlstad
Region Värmland
asa.wahlen@regionvarmland.se

Marika Olsson
Enhetschef
Arvika kommun

Martin Karlsson
Områdeschef Kultur och fritid
Grums kommun

Ulrika Vitalis
Enhetschef Individ- och familjeomsorg
Hammarö kommun

Carina Mäkinen
Verksamhetsutvecklare ungdomsmottagning och 1.a linjen
Region Värmland

Tina Kashfi
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Josefine Weiteschat
Utvecklingsledare Nya perspektiv