Affärsutvecklingscheckar

Nu finns det möjlighet för företag att söka stödfinansiering för att utveckla verksamheten i en mer socialt, ekonomiskt eller miljömässigt hållbar riktning. Stödet ges i form av Affärsutvecklingscheckar och kan sökas från och med den 13 september 2021.

Vilka kan söka?

 • Företag som har en långsiktig idé om hur verksamheten ska utvecklas och hur satsningen leder till en mer hållbar verksamhet. Satsningen bör vara verksamhetsnära och en del i affärsutvecklingen. 
 • Verksamheten ska ha minst två anställda och högst 100 anställda samt en omsättning på mellan 1 och 150 miljoner kronor.
 • Företaget ska ha en ekonomi i ordning och kunna uppvisa minst två årsbokslut. De anställda ska ha marknadsmässig lön.
 • Stödfinansiering kan sökas för mellan 50 000 kronor och 250 000 kronor. För grön omställning är minsta stödnivå 25 000 kronor. Stödet får täcka högst 50 procent av era kostnader.

Vad menar vi med hållbarhet?

Med hållbarhet menar vi utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbarhet finns i tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om hållbarhet och på regeringens webbsida.

Ansökan kan göras inom tre områden

Internationalisering
Digitalisering
Grön omställning 

Hur ansökan går till

Ansökan om stöd sker via minansokan.se.
Här finns mer information om hur ansökan går till.

Vi vill att du till din ansökan bifogar:

 1. Aktivitetsplan (Om ditt projekt bara har en aktivitet så behöver denna bilaga inte fyllas i). Aktivitetsplan hittar ni här.
 2. Årsredovisning för de två senaste åren.
 3. Registreringsbevis från skatteverket.
 4. Offert från minst två företag för de tjänster du ska anlita.

Region Värmland kommer att begära kompletteringar om det finns behov av det

OBS: Om du ska komplettera din ansökan går det inte att göra det via Min ansökan. Skicka kompletteringar till foretagsstod@regionvarmland.se. Ange det ID-nummer du har fått vid ansökan.

Vad händer efter att ni skickat in en ansökan?

 • Ansökan behandlas av Region Värmland tillsammans med rådgivare från ALMI.
 • Beslut om stöd sker vanligen en gång per månad.
 • Vid behov bokas möte med företaget (online eller fysiskt möte).
 • Beslut om stöd eller avslag skickas via e-post. Ange därför kontaktperson med en e-postadress.
 • Finansiering ges av Region Värmland med stöd från EU och Tillväxtverket.