Bygga företagslokaler till uthyrning

Stöd kan ges för uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning till flera företag på orter som har brist på verksamhetslokaler.

Stödområde

Stödområdet är det nationella området A och B. I Värmlands län ingår Torsby kommun i stödområde A. I stödområde B ingår Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Sunne, Storfors, Säffle och Årjängs kommun.

Stödkarta (pdf, 143 kb)

Företaget

Stöd kan ges till organisation som är fastighetsägare. Förutsättningen för stöd är att uthyrning endast sker till små- och medelstora företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor. För företag som är anknutna till andra företag kan företaget under vissa premisser ses som ett företag (till exempel koncernföretag).

Stöd

Stöd utgår som andel av godkända investeringskostnader. Stödet kan högst uppgå till stödbelopp enligt tabellen beroende på var företaget är beläget.

Stödområde A: 25%
Stödområde B: 20%

Investering

Stöd får lämnas för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Förutsättningar

Stöd får ges till lokaler för uthyrning till orter med högst 10 000 invånare

Om det inte finns särskilda skäl får lokalerna inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag. Lokalerna ska vara avsedda för företag som annars saknar möjlighet att bygga eller på annat sätt skaffa sig tillgång till lokaler på orten.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd om det avser samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2015:211. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stödinsatser (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Tillväxtverket innan insatserna påbörjas.

Ansökan om stöd lämnas till Tillväxtverket via Min ansökan (e-ansökan).